NyhedsbrevPriser og levering
CEWE FOTOBOG - Lav din egen personlige fotobog - gratis bestillingssoftware - enkel og nem brugerflade
Kundeservice og hotline
Mandag til fredag: kl. 08.30-18.00**
Søndag: kl. 15:00 - 21:00**
Ring gerne til os på: +45 70 26 00 01

Kundeservice og hotline
Mandag til fredag: kl. 08.30-18.00**
Søndag: kl. 15:00 - 21:00**
Ring gerne til os på: +45 70 26 00 01
SOS Børnebyer

SOS Børnebyer

Især familier og børn i nødsituationer er midtpunktet for vores sociale projekter. SOS-børnebyerne hjælper nødstedte børn i hele verden: Forældreløse børn og børn fra ødelagte familier får et kærligt hjem og et liv med en fremtid.

Vi tager siden 2013 del i SOS-børnebyernes projekter og støtter nødhjælpsprojekter som for eksempel indsatsen efter det ødelæggende jordskælv i Nepal.

Indtil videre har CEWE i alt bidraget med over en halv million euro (ca. 4 millioner kroner). I 2014 udvidede CEWE samarbejdet og begyndte at arbejde sammen med flere virksomheder på tværs af erhverv. I dag har elleve af CEWEs virksomhedssæder et samarbejde med en SOS-børneby. Sædet i Oldenburg koncentrerer sig om Vestafrika og gennemfører projekter af forskellig art i børnebyen Kumasi. Siden juni 2015 yder de også støtte til SOS-børnebyen i Worpswede. Hos CEWE Danmark støtter vi SOS-børnebyen i Bergen, der er den eneste af sin slags i Norden.

Projekter

SOS Børnebyer

SOS-børnebyen i Bergen.

CEWE har støttet SOS-børnebyen i Bergen siden 2014, der er den eneste SOS-børneby i Norden. Børnebyen, der blev grundlagt i 2008, har otte plejefamilier for børn, som ikke længere kan bo med deres egne familier. Børnebyen er bygget op, så børnene kan vokse op med deres egne søskende. Fokus er på barnet og dennes tryghed. Skulle det derfor ske, at plejeforældrene ikke kan tage sig af dem længere, så bliver barnet boende i det samme hus, og der flytter nye plejeforældre ind. Faste familieassistenter aflaster plejeforældrene efter behov, så børnene kan blive i deres vante omgivelser. Plejeforældrene i SOS-børnebyen går igennem en grundig rekrutteringsproces, inden de bliver godkendt. De bliver oplært i at være plejeforældre og får konstant støtte og vejledning.
SOS Børnebyer

CEWEs nødhjælpsprojekt.

SOS-nødhjælp er til for hurtigt og på stedet at kunne hjælpe børn i kriseområder og efter naturkatastrofer. Nødhjælpsaktionerne tager altid udgangspunkt i SOS-organisationerne i det pågældende land. Dette muliggør en hurtig, effektiv og varig hjælp. Som for eksempel efter det omfattende jordskælv i Nepal, der medførte lidelser og ødelæggelser i Himalayaregionen og kostede tusinder af mennesker livet. Med et bidrag på over 25.000 euro (ca. 190.000 kr.) hjalp CEWE nødhjælpsarbejderne i landet, så SOS-børnebyerne i Nepal havde adgang til nødhjælp på stedet – sikkert, hurtigt og ubureaukratisk. Efter tyfonen i Haiyan på Philippinerne i november 2013 ydede CEWE en ”straks hjælp” på 40.000 euro (ca. 300.000 kr.). På den måde kunne befolkningen blive forsynet med fødevarer, og børn, som havde mistet deres forældre, kunne få husly. CEWE hjalp i 2014 også SOS-børnebyerne i Vestafrika i kampen mod følgerne af ebolavirussen med et bidrag på 50.000 euro (ca. 370.000 kr.). Dermed fik børnene på stedet vacciner og andre medikamenter, mens hjælperne modtog beskyttelsestøj.

 

SOS Børnebyer

SOS-børnebyen Schwarzwald.

CEWE har samarbejdet med SOS-børnebyen Schwarzwald siden 2013. Her har mere end 400 tidligere flygtninge gennem de sidste fire årtier stablet sig et nyt liv på benene med hjælp fra børnebyen. CEWEs sæde i Eschbach har støttet børnebyens ”dyrepædagogik”, så deres to ponyer kunne blive i børnebyen. CEWE Eschbach har derudover særligt fokus på at støtte kreativiteten i SOS-børnebyen. Med kreativitet kan mentale sår mildnes og evner (gen)opdages. CEWE Eschbach har sammen med SOS-børnebyen f.eks. sponseret en graffitiudstilling. Kunstværkerne stod en gruppe unge mennesker fra SOS-børnebyen for, som også havde arrangeret en farverig cykeltur rundt til graffitimalerierne. De enkelte motiver blev fotograferet, og CEWE sponsorerede trykkene. CEWE Eschbach forærer op til 100 eksemplarer af CEWE FOTOBOG om året til familier i SOS-børnebyen Schwarzwald. Børnene designer med deres forældre i børnebyen en CEWE FOTOBOG som årbog med deres oplevelser fra udflugter, arrangementer og fester.
SOS Børnebyer

CEWE med førstepladsen i SOS Chilldren’s Village Cup.

CEWE Stiftung & Co. KgaA har modtaget den fornemme internationale pris ”SOS Children’s Village Cup” af SOS-børnebyerne for et fremragende socialt engagement. Det er kun udvalgte virksomheder, der modtager denne særlige pris, som er et usædvanligt kunstværk i træ lavet af kunstneren Joseph Würmer fra Nürnberg i Tyskland. Bestyrelsesformanden for SOS-børnebyer Wilfried Vyslozil fortalte om bevæggrunden for at give CEWE prisen: ”Det skal især fremhæves, at CEWE har givet deres bidrag liv, de har taget aktivt del i arbejdet, og de har skabt personlige kontakter mellem virksomhedens ledelse, medarbejdere og SOS-projekterne. Her bliver Corporate Social Responsibility virkelig taget alvorligt”.
SOS Børnebyer

CEWE støtter integrationsprojekt for uledsagede flygtningebørn.

De kommer fra krigsområder, flygter fra krig, vold og forfølgelse: stadig flere børn og unge flygter til Tyskland uden deres forældre. Efter at have oplevet de mest forfærdelige ting i deres hjemland søger de her beskyttelse, sikkerhed og en chance for en bedre fremtid. CEWE yder støtte til dem og har givet 50.000 euro (ca. 400.000 kr.) til SOS-børnebyernes modtagelses- og integrationsprojekter. Pengene går blandt andet til sprogkurser og hjælp til uddannelse, hjælp i livet og til at lære en ny kultur at kende. Det er indtil videre CEWEs andet integrationsprojekt. I SOS-børnebyen Ammersee-Lech, som er projektpartner med CEWEs sæde i Germering, bliver mindreårige flygtninge passet i forskellige bofællesskaber.
SOS Børnebyer

SOS-børnebyen Ammersee.

CEWE er partner med SOS-børnebyen i Dieβen ved Ammersee, Tyskland. CEWE støtter børnebyen med regelmæssige donationer. Eksempelvis kunne børnene i 2014 glæde sig over 200 bøger med et tilbageblik på deres oplevelser i 2013. Desuden blev der investeret i en forbedring af bygningernes strømforsyning samt i et integrationsprojekt til at fremme integrationen af mindreårige flygtningebørn, som bliver passet i forskellige bofællesskaber. Foreningen SOS-børnebyen Ammersee-Lech yder i kommunen Landsberg hjælp til SOS-rådgivningscentret for børn, unge og voksne. De hjælper også med SOS-hjælpeorganet for unge, med støtte til de socialpædagogiske hjælpefamilier i Landsberg og Neuaubing, med det terapeutisk-pædagogiske bofællesskab for familier i Hofstetten-Hagenheim og med SOS-børnebyerne i Dieβen og Kita.
SOS Børnebyer

Medarbejdere fra CEWE rejser til Ghana.

Sædet i Oldenburg støtter børnebyen og den tilhørende skole i vestafrikanske Kumasi, Ghana. Fire medarbejdere fra CEWE rejste til Ghana for få et indtryk af stedet og gennemføre forskellige fotoprojekter. Først fotograferede medarbejderne fra CEWE de tolv familier, som lever i børnebyen. Bagefter uddelte de engangskameraer til alle. Børnene fra Kumasi skildrede deres hverdag i landsbyen i de følgende to dage med deres nye engangskameraer. Billederne skulle ikke blot dokumentere livet i børnebyen, men også give medarbejderne i Oldenburg et autentisk indtryk af det sociale engagement i Afrika. Alle familier i Kumasi fik også deres egen personlige CEWE FOTOBOG. Medarbejderne fra CEWE gennemførte sammen med SOS-medarbejdere også et fotokursus for at forbedre familiernes fotokompetencer.
SOS Børnebyer

SOS-børnebyen Worpswede.

Glæde i SOS-børnebyen Wopswede: Andreas Kluge, virksomhedsleder i CEWE Oldenburg, overdrager et bidrag på 20.000 euro. Worpswede er den tolvte SOS-børneby, som virksomheden har startet et samarbejde med. Dermed støtter CEWE pilotprojektet ”Doing Family” – et nyt, individuelt opdragelsesprogram, hvor op til otte børn vokser op i en familie. Pengene investeres i byggeinitiativer for at udbygge lokalerne. Ved siden af den finansielle støtte får børnene en overraskelsesæske med talrige bøger og spil for alle aldre, som pakkes ud med stor glæde og i fællesskab. SOS-børnebyen Worpswede har siden 1965 tilbudt et familier til børn, som ikke kan vokse op hos deres forældre. Lige nu bor der 67 børn og unge i SOS-børnebysfamilier og socialpæ-dagogiske bofællesskaber. For at opfylde behovene er tilbuddet i de seneste årtier blevet udvidet med daginstitutioner, et ungdomsbofællesskab, boliger med ledsagere, dagsgrupper, et SOS-rådgivningscenter samt andre tilbud.
SOS Børnebyer

SOS-børnebyen Düsseldorf.

CEWEs sæde i Mönchengladbach hjælper med det indre og ydre design af områderne ved SOS-daginstitutionerne i Düsseldorf. De støtter også med tilbud om legetøj og legeredskaber. For eksempel kunne børnene glæde sig over skovle, en rutsjebane, sandkasser og klatrestativer. I forbindelse med en frivillig arbejdsdag trak medarbejderne fra Mönchengladbach også selv i arbejdstøjet og byggede – til børnenes nysgerrighed og forbløffelse – et skur til opbevaring af legeredskaber.