NyhedsbrevPriser og levering
CEWE FOTOBOG - Lav din egen personlige fotobog - gratis bestillingssoftware - enkel og nem brugerflade
Kundeservice og hotline
Mandag til fredag: kl. 9:00 - 22:00**
Søndag: kl. 14:00 - 22:00**
Ring gerne til os på: +45 70 26 00 01

Kundeservice og hotline
Mandag til fredag: kl. 9:00 - 22:00**
Søndag: kl. 14:00 - 22:00**
Ring gerne til os på: +45 70 26 00 01
SOS Børnebyerne

SOS Børnebyerne

Især familier og børn i nødsituationer er midtpunktet for vores sociale projekter. SOS Børnebyerne hjælper nødstedte børn i hele verden: Forældreløse børn og børn fra ødelagte familier får et kærligt hjem og et liv med en fremtid. Siden 2013 har vi taget del i SOS Børnebyernes projekter og støtter nødhjælpsprojekter. I 2017 omfattede dette blandt andet forsyninger til børn under hungersnøden i Somalia samt humanitære hjælpeforanstaltninger i regionen Diffa i grænseområdet mellem Niger og Nigeria.

Indtil videre har CEWE bidraget med over 7,4 millioner kroner til familier og børn i nød. I 2014 udvidede CEWE samarbejdet og begyndte at arbejde sammen med flere virksomheder på tværs af erhverv. I dag arbejder elleve af CEWEs virksomhedssæder sammen med en SOS-børneby. Sædet i Oldenburg koncentrerer sig om Vestafrika og gennemfører projekter af forskellig art i børnebyen Kumasi. Siden juni 2015 har de også ydet støtte til SOS-børnebyen i Worpswede. Hos CEWE Danmark støtter vi SOS-børnebyen i Bergen, der er den eneste af sin slags i Norden.
CEWE Photo Award støtter SOS Børnebyerne

CEWE Photo Award støtter SOS Børnebyerne

CEWEs store internationale fotokonkurrence CEWE Photo Award støtter SOS Børnebyerne i hele verden: For hvert indsendt billede giver CEWE 75 øre (0,10 euro) til SOS Børnebyerne.

Wilfried Vyslozil, CEO i SOS Børnebyerne, glæder sig over samarbejdet med CEWE Photo Award: ”Det er en fantastisk idé. Vores verden er vidunderlig. Med donationen fra CEWE for de indsendte fotos kommer flere børn til at kunne opleve vores vidunderlige verden.” CEO hos CEWE, Christian Friege, supplerer: ”For mange børn og familier yder SOS Børnebyerne pålidelig hjælp, der kommer direkte frem til de berørte. Med donationen fra CEWE Photo Award ønsker vi at bidrage til, at alt skønheden ved vores verden ikke går tabt og dermed videreføre konkurrencemottoet ”Our world is beautiful”.

I 2017 indsendte over 22.000 deltagere mere end 183.000 fotos til CEWE Photo Award.

Projekter

SOS Børnebyerne

SOS-børnebyen i Bergen

Siden 2014 har CEWE støttet SOS-børnebyen i Bergen, der er den eneste SOS-børneby i Norden. Børnebyen, der blev grundlagt i 2008, har otte plejefamilier for børn, som ikke længere kan bo med deres egne familier. Børnebyen er bygget op, så børnene kan vokse op med deres egne søskende. Fokus er på barnet og dennes tryghed. Skulle det derfor ske, at plejeforældrene ikke kan tage sig af dem længere, så bliver barnet boende i det samme hus, og der flytter nye plejeforældre ind. Faste familieassistenter aflaster plejeforældrene efter behov, så børnene kan blive i deres vante omgivelser. Plejeforældrene i SOS-børnebyen går igennem en grundig rekrutteringsproces, inden de bliver godkendt. De bliver oplært i at være plejeforældre og får konstant støtte og vejledning.
SOS Børnebyerne

CEWEs nødhjælpsprojekt

SOS-nødhjælp er til for hurtigt og på stedet at kunne hjælpe børn i kriseområder og efter naturkatastrofer. Nødhjælpsaktionerne tager altid udgangspunkt i SOS-organisationerne i det pågældende land. Dette muliggør en hurtig, effektiv og varig hjælp. Som for eksempel efter det omfattende jordskælv i Nepal, der medførte lidelser og ødelæggelser i Himalayaregionen og kostede tusinder af mennesker livet. Med et bidrag på over 25.000 euro (ca. 190.000 kr.) hjalp CEWE nødhjælpsarbejderne i landet, så SOS-børnebyerne i Nepal havde adgang til nødhjælp på stedet – sikkert, hurtigt og ubureaukratisk. Efter tyfonen i Haiyan på Philippinerne i november 2013 ydede CEWE en ”straks-hjælp” på 40.000 euro (ca. 300.000 kr.). På den måde kunne befolkningen blive forsynet med fødevarer, og børn, som havde mistet deres forældre, kunne få husly. CEWE hjalp i 2014 også SOS-børnebyerne i Vestafrika i kampen mod følgerne af ebolavirussen med et bidrag på 50.000 euro (ca. 370.000 kr.). Dermed fik børnene på stedet vacciner og andre medikamenter, mens hjælperne modtog beskyttelsestøj.

 

SOS Børnebyerne

SOS-børnebyen Schwarzwald

CEWE har samarbejdet med SOS-børnebyen Schwarzwald siden 2013. Her har mere end 400 tidligere flygtninge gennem de sidste fire årtier stablet et nyt liv på benene med hjælp fra børnebyen. CEWEs sæde i Eschbach har støttet børnebyens ”dyrepædagogik”, så deres to ponyer kunne blive i børnebyen. CEWE Eschbach har derudover særligt fokus på at støtte kreativiteten i SOS-børnebyen. Med kreativitet kan mentale sår mildnes og evner (gen)opdages. CEWE Eschbach har sammen med SOS-børnebyen f.eks. sponsoreret en graffitiudstilling. Kunstværkerne stod en gruppe unge mennesker fra SOS-børnebyen for, og de havde også arrangeret en farverig cykeltur rundt til graffitimalerierne. De enkelte motiver blev fotograferet, og CEWE sponsorerede trykkene. CEWE Eschbach forærer op til 100 eksemplarer af CEWE FOTOBOG om året til familier i SOS-børnebyen Schwarzwald. Børnene designer sammen med deres forældre i børnebyen en CEWE FOTOBOG som årbog med deres oplevelser fra udflugter, arrangementer og fester.
SOS Børnebyerne

CEWE med førstepladsen i SOS Chilldren’s Village Cup

CEWE Stiftung & Co. KgaA har modtaget den fornemme internationale pris ”SOS Children’s Village Cup” af SOS Børnebyerne for et fremragende socialt engagement. Det er kun udvalgte virksomheder, der modtager denne særlige pris, som er et usædvanligt kunstværk i træ lavet af kunstneren Joseph Würmer fra Nürnberg i Tyskland. Bestyrelsesformanden for SOS Børnebyerne Wilfried Vyslozil fortalte om bevæggrunden for at give CEWE prisen: ”Det skal især fremhæves, at CEWE har givet deres bidrag liv, de har taget aktivt del i arbejdet, og de har skabt personlige kontakter mellem virksomhedens ledelse, medarbejdere og SOS-projekterne. Her bliver Corporate Social Responsibility virkelig taget alvorligt”.
SOS Børnebyerne

CEWE støtter integrationsprojekt for uledsagede flygtningebørn

De kommer fra krigsområder, flygter fra krig, vold og forfølgelse: Stadig flere børn og unge flygter til Tyskland uden deres forældre. Efter at have oplevet de mest forfærdelige ting i deres hjemland søger de her beskyttelse, sikkerhed og en chance for en bedre fremtid. CEWE yder støtte til dem og har givet 50.000 euro (ca. 400.000 kr.) til SOS Børnebyernes modtagelses- og integrationsprojekter. Pengene går blandt andet til sprogkurser og hjælp til uddannelse, hjælp i livet og til at lære en ny kultur at kende. Det er indtil videre CEWEs andet integrationsprojekt. I SOS-børnebyen Ammersee-Lech, som er projektpartner med CEWEs sæde i Germering, bliver mindreårige flygtninge passet i forskellige bofællesskaber.
SOS Børnebyerne

SOS-børnebyen Ammersee

CEWE er partner med SOS-børnebyen i Dieβen ved Ammersee, Tyskland. CEWE støtter børnebyen med regelmæssige donationer. Eksempelvis kunne børnene i 2014 glæde sig over 200 bøger med et tilbageblik på deres oplevelser i 2013. Desuden blev der investeret i en forbedring af bygningernes strømforsyning samt i et integrationsprojekt til at fremme integrationen af mindreårige flygtningebørn, som bliver passet i forskellige bofællesskaber. Foreningen SOS-børnebyen Ammersee-Lech yder i kommunen Landsberg hjælp til SOS-rådgivningscentret for børn, unge og voksne. De hjælper også med SOS-hjælpeorganet for unge, med støtte til de socialpædagogiske hjælpefamilier i Landsberg og Neuaubing, med det terapeutisk-pædagogiske bofællesskab for familier i Hofstetten-Hagenheim og med SOS-børnebyerne i Dieβen og Kita.
SOS Børnebyerne

Medarbejdere fra CEWE rejser til Ghana

Sædet i Oldenburg støtter børnebyen og den tilhørende skole i vestafrikanske Kumasi, Ghana. Fire medarbejdere fra CEWE rejste til Ghana for få et indtryk af stedet og gennemføre forskellige fotoprojekter. Først fotograferede medarbejderne fra CEWE de tolv familier, som lever i børnebyen. Bagefter uddelte de engangskameraer til alle. Børnene fra Kumasi skildrede deres hverdag i landsbyen i de følgende to dage med deres nye engangskameraer. Billederne skulle ikke blot dokumentere livet i børnebyen, men også give medarbejderne i Oldenburg et autentisk indtryk af det sociale engagement i Afrika. Alle familier i Kumasi fik deres egen personlige CEWE FOTOBOG. Medarbejderne fra CEWE gennemførte sammen med SOS-medarbejdere desuden et fotokursus for at forbedre familiernes fotokompetencer.
SOS Børnebyerne

SOS-børnebyen Worpswede

Worpswede er den tolvte SOS-børneby, som CEWE har startet et samarbejde med. CEWE støtter pilotprojektet ”Doing Family” med 20.000 euro (ca. 150.000 kr.). Doing Family er et individuelt opdragelsesprogram, hvor op til otte børn vokser op i en familie. Ved siden af den finansielle støtte får børnene også en overraskelsespakke med bøger og spil for alle aldre. SOS-børnebyen Worpswede har siden 1965 tilbudt familier til børn, som ikke kan vokse op hos deres forældre. Lige nu bor der 67 børn og unge i SOS-børnebyfamilier og socialpædagogiske bofællesskaber. For at opfylde behovene er tilbuddet i de seneste årtier blevet udvidet med daginstitutioner, et ungdomsbofællesskab, boliger med ledsagere, dagsgrupper, et SOS-rådgivningscenter samt andre tilbud.
SOS Børnebyerne

SOS-børnebyen Düsseldorf

CEWEs sæde i Mönchengladbach hjælper med det indre og ydre design af områderne ved SOS-daginstitutionerne i Düsseldorf. De støtter også med tilbud om legetøj og legeredskaber. For eksempel kunne børnene glæde sig over skovle, en rutsjebane, sandkasser og klatrestativer. I forbindelse med en frivillig arbejdsdag trak medarbejderne fra Mönchengladbach også selv i arbejdstøjet og byggede – til børnenes nysgerrighed og forbløffelse – et skur til opbevaring af legeredskaber.