NyhedsbrevPriser og levering
CEWE FOTOBOG - Lav din egen personlige fotobog - gratis bestillingssoftware - enkel og nem brugerflade
Kundeservice og hotline
Mandag til fredag: kl. 08.30-18.00**
Søndag: kl. 15:00 - 21:00**
Ring gerne til os på: +45 70 26 00 01

Kundeservice og hotline
Mandag til fredag: kl. 08.30-18.00**
Søndag: kl. 15:00 - 21:00**
Ring gerne til os på: +45 70 26 00 01
SOS Børnebyer

SOS Børnebyer

Med CEWEs sociale projekter er det især familier og børn i nødssituationer, der er midtpunktet. SOS-børnebyerne hjælper nødsstedte børn i hele verden. Forældreløse børn og børn fra ødelagte familier får et kærligt hjem og et liv med en fremtid.

Siden 2013 tager Europas førende udbyder af fotoservice og onlineprint del i SOS-børnebyernes projekter og støtter nødhjælpsprojekter, som for eksempel efter det ødelæggende jordskælv i Nepal.

Indtil videre har CEWE i alt bidraget med 440.000 euro. I 2014 udvidede CEWE samarbejdet og startede samarbejde med flere virksomheder på tværs af erhverv. I dag har elleve af CEWEs virksomhedssæder et samarbejde med en SOS-børneby. Sædet i Oldenburg koncentrerer sig om Vestafrika og gennemfører projekter af forskellig art i børnebyen Kumasi. Siden juni 2015 ydes der også støtte til SOS-børnebyen i Worpswede.

Projekter

CEWE med førstepladsen i SOS Chilldren’s Village Cup. CEWE Stiftung & Co. KgaA har af SOS-børnebyerne fået en international hædersbevisning for et fremragende socialt engagement. Virksomheden, som har sit virke i hele Europa, har i årene 2013 til 2015 sendt i alt omtrent 550.000 euro til SOS-projekter og har for det modtaget førstepladsen i SOS Children’s Village Cup. Det er kun udvalgte virksomheder, der modtager denne særlige pris, et usædvanligt kunstværk i træ lavet af kunstneren Joseph Würmer fra Nürnberg i Tyskland. Foruden bidragets størrelse er især støttens bæredygtighed og engagementet udslagsgivende. CEWEs bidrag er både gået til nødhjælpsprojekter og børnebyer i Ghana, Ungarn, Tjekkiet, Polen, Østrig, Frankrig, Tyskland og Belgien. Den ekstraordinære pris for et særligt innovativt og bæredygtigt engagement blev overrakt CEWEs bestyrelsesformand Rolf Hollander i Düsseldorf af bestyrelsesformanden for SOS-børnebyer Wilfried Vyslozil. ”Vi er rigtig glade for at kunne overrække jer denne meget sjæld-ne udmærkelse”, sagde Vyslozil. ”Det må især fremhæves, at CEWE har givet bidragene liv, taget aktivt del i arbejdet, skabt personlige kontakter mellem virksomhedens ledelse og medarbejdere og SOS-projekterne og er i år endda rejst til børnebyen Kumasi i Ghana. Her bliver Corporate Social Responsibility virkelig taget alvorligt”, påpegede han. ”Vi er stolte over denne udmærkelse for vores arbejde med SOS-børnebyerne. For CEWE hører støtten til velgørende, kulturelle og samfundsmæssige projekter med til virksomhedskulturen. SOS-børnebyernes universelle og vedvarende støtte stemmer overens med vores ubureaukratiske hjælp. På den måde har det været muligt at give liv til CEWEs projekter”, siger bestyrelsesformanden for CEWE, Rolf Hollander efter prisoverrækkelsen.


CEWE støtter integrationsprojekt for uledsagede flygtningebørn. De kommer fra krigsområder, flygter fra krig, vold og forfølgelse: stadig flere unge flygtninge, sågar småbørn, kommer til Tyskland uden deres forældre. Efter at have oplevet de mest forfærdelige ting i deres hjemland søger de her beskyttelse, sikkerhed og en chance for en bedre fremtid. Titusinder mindreårige flygtninge befinder sig for tiden i Tyskland i en igangværende asylproces. CEWE yder støtte til dem og har givet 50.000 euro til SOS-børnebyernes modtagelses- og integrationsprojekter. Varetagelsen indbefatter blandt andet sprogkurser og hjælp til uddannelse, hjælp i livet og til at lære en ny kultur at kende og hjælp til den sociale integration. Dertil hører også styrkelsen af de unge flygtninges personlige egenskaber og at være en rådgivende hjælp og ledsager på vejen ind i det nye land. Det er indtil videre CEWEs andet integrationsprojekt. I SOS-børnebyen Ammersee-Lech, projektpartner med CEWEs sæde i Germering, bliver mindreårige flygtninge passet i forskellige bofællesskaber. Allerede i marts 2015 bidrog Europas førende udbyder af fotoservice og onlineprint med 20.000 euro for at hjælpe SOS-børnebyen på vej med pasningen af uledsagede mindreårige flygtninge. Lige nu er der blevet startet en ny gruppe, hvor børnene ledsages på deres vej ind i deres nye fremtid.


SOS-børnebyen Schwarzwald. Siden 2013 har CEWE samarbejdet med SOS-børnebyen Schwarzwald. Tysklands næstældste SOS-børneby blev grundlagt i 1958 i Sulzberg ved Freiburg. Her har mere end 400 tidligere flygtninge gennem de sidste fire årtier stablet sig et nyt liv på benene med hjælp fra børnebyen. CEWEs sæde i Eschbach støtter her SOS-børnebyens ”dyrepædagogik”. Således fik de to ponyer Schröder og Luna lov til at blive, og projektet, som har svært traumatiserede børn i centrum, kunne fortsætte. Et af de mange projekter i børnebyen i Schwarzwald er kunstterapi. Med fælles kreativitet kan mentale sår mildnes og evner (gen)opdages. CEWE Eschbach giver sit bidrag til at fremme børnenes kreativitet endnu mere. Sidste år arrangerede CEWE Eschbach sammen med SOS-børnebyen en graffitiudstilling. Kunstværkerne stod en gruppe unge mennesker fra SOS-børnebyen for, som også havde arrangeret en farverig cykeltur rundt til graffitimalerierne. De enkelte motiver blev fotograferet, og CEWE sponsorerede printene. Kreativitet, ideer og glæden til billeder er ingredienserne til udformningen af en CEWE FOTOBOG. CEWE Eschbach har foræret op til 100 eksemplarer om året til familier i SOS-børnebyen Schwarzwald. Sammen med deres mødre i børnebyen udformer børnene en CEWE FOTOBOG. Den skal være børnebysfamiliens årbog, som kan indeholde minder om udflugter, arrangementer og fester. Hvert barn har mulighed for at bruge den som skabelon og gøre den personlig med deres egne billeder. Apropos personlig: også i år kan børn og unge fra SOS-børnebyen forære personlige julegaver. Hos CEWE bliver de oplært af en professionel fra CEWE FOTOVERDEN og kan derefter gratis udforme CEWE-produkter med deres egne billeder.


SOS-børnebyen Ammersee. CEWE er partner med SOS-børnebyen i Dieβen ved Ammersee. Udover med finansiel hjælp støtter Europas førende udbyder af fotoservice og onlineprint organisationen med regelmæssige donationer. Eksempelvis kunne børnene i 2014 glæde sig over 200 bøger med en årsoversigt. Desuden blev der investeret i en forbedring af bygningernes strømforsyning samt i et integrationsprojekt til fremme af integrationen af mindreårige flygtningebørn, som bliver passet i forskellige bofællesskaber. Foreningen SOS-børnebyen Ammersee-Lech yder hjælp i kommunen Landsberg til SOS-rådgivningscentret for børn, unge og voksne samt til SOS-hjælpeorganet for unge, til de socialpædagogiske hjælpefamilier i Landsberg og Neuaubing, til det terapeutisk-pædagogiske bofællesskab for familier i Hofstetten-Hagenheim og SOS-børnebyen i Dieβen, som er den første, der er grundlagt i Tyskland, samt til SOS-børnebyen i Kita.


Medarbejdere fra CEWE rejser til Ghana. Sædet i Oldenburg fokuserer på samarbejdet med SOS-børnebyen i Ghana og støtter børnebyen og den tilhørende skole i vestafrikanske Kumasi. Fire medarbejdere fra CEWE rejste i midten af april til Ghana for at samle indtryk på stedet og gennemføre forskellige fotoprojekter. Virksomhedslederen Andreas Kluge samt Carola Post, Ebenezer Dankyi og Benedikt Markota fra CEWE tilbragte fire dage i Ghana. Optakten var et fotoprojekt i børnebyen Kumasi. Medarbejderne fra CEWE fotograferede tolv familier, som levede her, og uddelte herefter engangskameraer. Med dem skildrede børnene fra Kumasi deres hverdag i landsbyen i de følgende to dage. Billederne skulle ikke blot dokumentere indtryk fra stedet, men også give medarbejderne i Oldenburg et autentisk indtryk af det sociale engagement i Afrika. Desuden fik hver familie i Kumasi deres personlige CEWE FOTOBOG. Der var samtidig også SOS-medarbejdere fra Ghana på besøg i Kumasi. Medarbejderne fra CEWE gennemførte sammen med dem et fotokursus for at forbedre deres fotokompetencer. Således skal opmærksomheden hjemme i Tyskland også i højere grad rettes mod børnebyernes arbejde, hvilket også understøttes med billeder.


CEWEs nødhjælpsprojekt. SOS-nødhjælp er til for hurtigt og på stedet at kunne hjælpe børn i kriseområder og efter naturkatastrofer. Nødhjælpsaktionerne tager altid udgangspunkt i SOS-organisationerne i det pågældende land. Dette muliggør en hurtig, effektiv og varig hjælp. Som for nylig i Nepal. Det omfattende jordskælv medførte lidelser og ødelæggelser i Himalayaregionen og kostede tusinder af mennesker livet. SOS-børnebyerne i Nepal blev heldigvis skånet for katastrofen. Med et bidrag på over 25.000 euro hjælper CEWE nødhjælpsarbejderne i landet, så SOS-børnebyerne i Nepal har adgang til nødhjælp på stedet – sikkert, hurtigt og ubureaukratisk. Her kan hjemløse familier nu finde tilflugt, få lægehjælp og blive forsynet med fødevarer, og traumatiserede børn får psyko-loghjælp. Med genopbygning af huse, skoler og socialcentre hjælper SOS-børnebyerne i Nepal fattige familier og deres landsbyer med en ny start. Også efter tyfonen i Haiyan på Philippinerne i november 2013 ydede CEWE en strakshjælp på 40.000 euro. På den måde kunne befolkningen blive forsynet med fødevarer, og børn, som havde mistet deres forældre, kunne få husly. CEWE hjalp i 2014 SOS-børnebyerne i Vestafrika i kampen mod følgerne af ebolavirussen med et bidrag på 50.000 euro. Dermed kunne børnene blive hjulpet på stedet med vacciner og andre medikamenter, og hjælperne modtog beskyttelsestøj.


SOS-børnebyen Worpswede. Glæde i SOS-børnebyen Wopswede: Andreas Kluge, virksomhedsleder i CEWE Oldenburg, overdrager et bidrag på 20.000 euro. Worpswede er den tolvte SOS-børneby, som virksomheden har startet et samarbejde med. Dermed støtter CEWE pilotprojektet ”Doing Family” – et nyt, individuelt opdragelsesprogram, hvor op til otte børn vokser op i en familie. Pengene investeres i byggeinitiativer for at udbygge lokalerne. Ved siden af den finansielle støtte får børnene en overraskelsesæske med talrige bøger og spil for alle aldre, som pakkes ud med stor glæde og i fællesskab. SOS-børnebyen Worpswede har siden 1965 tilbudt et familier til børn, som ikke kan vokse op hos deres forældre. Lige nu bor der 67 børn og unge i SOS-børnebysfamilier og socialpæ-dagogiske bofællesskaber. For at opfylde behovene er tilbuddet i de seneste årtier blevet udvidet med daginstitutioner, et ungdomsbofællesskab, boliger med ledsagere, dagsgrupper, et SOS-rådgivningscenter samt andre tilbud.


SOS-børnebyen Düsseldorf. CEWEs sæde i Mönchengladbach hjælper med den indre og ydre udformning af KiTa-landskabet ved SOS-daginstitutionerne i Düsseldorf. Desuden er tilbuddet om legetøj og legeredskaber blevet udvidet. For eksempel kunne børnene glæde sig over skovle, rutsjebane, sandkasser og klatrestativer. I forbindelse med en frivillig arbejdsdag trak medarbejderne på stedet endda selv i arbejdstøjet og byggede under børnenes nysgerrighed og forbløffelse et skur til opbevaring af legeredskaber.